Fotballen kan lite salg!

Det er to ting som jeg virkelig brenner for her i verden. Det er fotball og salg. Som fotballsupporter, er nok denne bloggposten skrevet i frustrasjon og muligens oppfattes som arrogant av fotballklubbene. Den er kanskje det, men noen må gjøre noe, så hvorfor ikke meg. Jeg gremmes over å lese avisene om fotballklubbenes dårlige…